Senator Barcelona Spa Hotel

Política de privacitat

GRUPO HOTELES PLAYA, S.A., en endavant “L’EMPRESA” és l’entitat titular del Website https://www.senatorbarcelonaspahotel.com/ (en endavant el “Lloc Web”), amb domicili social a: Ctra. Faro Sabinal n. 341, Edifici Playa Hoteles -04740 Roquetas de Mar (Almeria) i amb CIF número A04108973.

L’EMPRESA li garanteix la protecció de totes les dades caràcter personal que proporcioni l’usuari al “Lloc Web” i, en compliment del disposat a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informa que:

  • a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a L’EMPRESA seran tractats per aquesta, d’acord amb la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i quedaran incorporats al tractament USUARIS DE LA PÀGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat de L’EMPRESA, el qual, ha sigut degudament registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  • b) Les dades són rebudes amb les següents finalitats: assegurar la correcta gestió dels serveis o productes sol·licitats, gestió, estudi i resolució de consultes.
  • c) A la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació d’aquests.
  • d) L’EMPRESA es compromet a protegir la informació confidencial a la qual tingui accés. L’EMPRESA no farà servir en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar Serveis a tercers diferents dels referits a l’apartat b) del present document o, si és procedent, per aconseguir una utilitat pròpia.
  • e) L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant, té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb l’establert en la present Política de Privacitat.
  • f) L’Usuari pot, en tot moment, exercir els drets d’accés, supressió (dret a l’oblit), limitació de tractament, oposició, portabilitat, dret a no ser objecte de decisions individualitzades, així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans esmenades, a L’EMPRESA per carta degudament signada a la nostra adreça postal, indicada a dalt, on consten clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar fotocòpia del seu DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat.
  • g) L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades als termes indicats. Per això, premi el botó “ENVIAR” que es troba després del formulari de recollida de dades.
Open chat
1
Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?
Powered by